Priser

Priser

Pris för naturlig betäckning med Pizarro XI:

Språngavgift: 2 600 kronor exkl moms (3 250 kronor inkl moms)
90-dagars dräktighet: 4 800 kronor exkl moms (6 000 kronor inkl moms)

Språngavgift ska vara betald innan första språnget. Kontakta mig för ytterligare information och villkor.